RSS
SmodBIP

Zbiorczy rejestr zmian

Rejestr zmian stron serwisu - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów z pominięciem działów: AKTUALNOŚCI, PRZETARGI-OGŁOSZENIA i KONKURSY-OFERTY PRACY.

 • Dowody osobiste (dokument z dnia: 29.10.2021; zmiana w dniu 14.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Usunięto stary wniosek o dowód
 • Budżet i sprawozdania 2022 (dokument z dnia: 13.01.2022; zmiana w dniu 13.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwała RIO 7.K.2022
 • Budżet i sprawozdania 2022 (dokument z dnia: 17.12.2021; zmiana w dniu 13.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę RIO 8.K.2022
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 13.01.2022; zmiana w dniu 13.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawę 46
 • Decyzje środowiskowe 2021r. (dokument z dnia: 29.12.2021; zmiana w dniu 13.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawę 17
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 05.01.2022; zmiana w dniu 13.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenia w sprawach 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51
 • - Świetlice wiejskie (dokument z dnia: 19.10.2021; zmiana w dniu 10.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzono zarządzenie 251A/2021
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 04.01.2022; zmiana w dniu 05.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenia w sprawach 37 i 36
 • - Zamówienia Publiczne (dokument z dnia: 02.12.2021; zmiana w dniu 05.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano plan na 2022
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport (dokument z dnia: 27.12.2021; zmiana w dniu 05.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Usunięto SZACH-BUD z listy
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 29.12.2021; zmiana w dniu 04.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenia w sprawach 40, 43 i 52
 • Rolny od osób fizycznych (dokument z dnia: 30.03.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono nową cenę skupu żyta
 • Rolny od osób prawnych (dokument z dnia: 04.01.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono nową cenę skupu żyta
 • Leśny od osób prawnych (dokument z dnia: 04.01.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano nową stawkę
 • Leśny od osób fizycznych (dokument z dnia: 04.01.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano nową stawkę
 • Od nieruchomości od osób prawnych (dokument z dnia: 04.01.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono uchwałę XXXIV/218/21
 • Od nieruchomości od osób fizycznych (dokument z dnia: 04.01.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono uchwałę XXXIV/218/21
 • Od środków transportowych (dokument z dnia: 04.01.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono uchwałę XXXIV/219/21
 • Gospodarowanie i odbiór odpadów... (dokument z dnia: 27.12.2021; zmiana w dniu 03.01.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono nową deklarację
 • Decyzje środowiskowe 2021r. (dokument z dnia: 07.12.2021; zmiana w dniu 29.12.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawę UG.Or.Oś.6220.16.2021
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 22.12.2021; zmiana w dniu 29.12.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano decyzję w sprawie UG.Or.6733.35.2021
 • - Petycje (dokument z dnia: 04.03.2021; zmiana w dniu 27.12.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano petycję w sprawie budowy placu zabaw w Starych Bielicach
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport (dokument z dnia: 08.12.2021; zmiana w dniu 27.12.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę XXXIV/225/21
 • Gospodarowanie i odbiór odpadów... (dokument z dnia: 05.10.2021; zmiana w dniu 27.12.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono harmonogram na rok 2022
 • RADA GMINY (dokument z dnia: 17.12.2021; zmiana w dniu 27.12.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano postanowienie Nr 146/2021


Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.12.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Witold Patan
Dokument BIP z dnia: 19.01.2011
Dokument oglądany razy: 227 522
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw