RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 20.01.2011
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Radca Prawny

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103


Funkcję Radcy Prawnego sprawuje: Krystyna Cichońska
Podległość: Radca Prawny podlega bezpośrednio Wójtowi.
tel: +48 94 31 80 964
e-mail: radca@biesiekierz.eu
Godziny urzędowania:
wtorek 9:00-15:00
czwartek 9:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 28

Radca Prawny realizuje następujące zadania:
1. Opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Gminy oraz aktów Wójta.
2. Opiniowanie prawne projektów umów i porozumień, w których jedną ze stron są organy miasta.
3. Sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i pracowników urzędu.
4. Sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym.
5. Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami urzędu stosunku pracy bez wypowiedzenia.
6. Informowanie Wójta o uchybieniach w działalności pracowników urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania prawa oraz skutkach tych uchybień.
7. Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji Wójta jako organu założycielskiego i nadzorczego dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy.
8. Aktualizowanie przepisów gminnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie terytorialnym.
9. Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania przepisów proceduralnym i materialnym w urzędzie.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 20.01.2011
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Cichońska
Dokument BIP z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 569
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw