RSS
SmodBIP

Uproszczone oferty zadań publicznych (małe granty)

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Referat Organizacyjny

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
- Program współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

 

Oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "rodzinna akademia sportowa"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2019-05-15
Nr sprawy: UG.SR.525.2.2019.IJ
Status: w toku

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "rodzinna akademia sportowa"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2019-04-09
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2019.IJ
Status: zakończona, wycofana

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Wybrzeże"
Data złożenia: 2017-10-10
Nr sprawy: UG.SR.525.2.2017.JN
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego "W zdrowym ciele zdrowy duch"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2017-01-27
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2017.JN
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Organizacja rozgrywek sportowych w gminie Biesiekierz
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2016-05-09
Nr sprawy: UG.Or.525.2.2016.JN
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Dzień integracji społeczności lokalnych w gminie Biesiekierz
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2016-04-21
Nr sprawy: UG.Or.525.1.2016.JN
Status: zakończona, wycofana

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.08.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument BIP z dnia: 04.11.2019
Dokument oglądany razy: 3 447
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw