RSS
SmodBIP

XXXII Sesja Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień

29 września 2021r. (środa) o godz. 14:00
XXXII Sesję Rady Gminy
w VIII kadencji (2018-2023),
która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.


Spotkania odbędą się z zachowaniem wytycznych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności z zachowaniem wskazanych norm w zakresie dezynfekcji, odpowiednich dystansów i użycia maseczek ochronnych.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy organizacyjne
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2021/2022
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok,
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2030,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu (Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice)

8. Trybuna obywatelska
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87

 


 

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:

00:00:15 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:01:28 Przyjęcie porządku obrad
00:02:25 Sprawy organizacyjne
00:02:53 Przerwa w obradach
00:08:48 Sprawy organizacyjne po przewie
00:08:59 Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy
00:09:37 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:25:20 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022
00:31:45 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
00:35:04 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2030
00:35:51 Podjęcie uchwał zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu
00:37:40 Podjęcie uchwał zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu (Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice)
00:38:23 Trybuna obywatelska
01:05:59 Interpelacje i zapytania radnych
01:06:15 Wolne wnioski i zapytania
01:30:59 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 30.09.2021
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 30.09.2021
Dokument oglądany razy: 291
Wersja do druku
« inne aktualności