RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 19.05.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

XXXIX Sesja Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00
XXXIX Sesję Rady Gminy
w VIII kadencji (2018-2023),


która odbywać się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy organizacyjne
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
2) poboru podatków w drodze inkasa
3) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biesiekierz na lata 2022-2026
4) przystąpienia do realizacji projektu pt. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Trybuna obywatelska
9. Interpelacje radnych
10. Wolne wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że 23 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Biesiekierz

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 19.05.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 19.05.2022
Dokument oglądany razy: 142
Wersja do druku
« inne aktualności