RSS
SmodBIP

XXXV Sesja Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372) oraz art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r, poz. 1842), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień

16 grudnia 2021r. (czwartek) o godz. 8:00 (13:00)
XXXV Sesję Rady Gminy
w VIII kadencji (2018-2023),


która odbywać się będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb obradowania poprzez system informatyczny.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy organizacyjne
4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji Rady Gminy
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2022:

1) wystąpienie Wójta Gminy
2) dyskusja
3) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2022
4) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022-2030

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok,
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2030;
3) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
4) zasady przyznawania i wysokości diet dla sołtysów;
5) zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;
6) zmiany uchwały Nr XVII/121/20 w sprawnie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości;
7) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2022-2024.

8. Trybuna obywatelska
9. Interpelacje radnych
10. Wolne wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87

 


 

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:
00:00:07 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:04:24 Przyjęcie porządku obrad
00:04:50 Sprawy organizacyjne
00:05:25 Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy
00:06:08 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:35:14 Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2022 (wystąpienie Wójta Gminy, dyskusja)

01:01:52 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2022
01:03:17 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022-2030
01:10:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
01:13:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021–2030
01:14:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
01:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie zasady przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
01:20:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
01:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/20 w sprawnie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
01:24:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2022-2024

01:28:32 Trybuna obywatelska
01:28:40 Interpelacje radnych
01:28:50 Wolne wnioski i zapytania
01:30:28 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.12.2021
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 16.12.2021
Dokument oglądany razy: 397
Wersja do druku
« inne aktualności