SmodBIP

XLIII Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

25.08.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00
XLIII Sesję Rady Gminy
w VIII kadencji (2018-2023),

która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. zdalny tryb obradowania.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Złożenie ślubowania przez radnego
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2022 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022 – 2030
3) zmiany uchwały w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz,
4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2022/2023,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz,
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2022 r.

9. Trybuna obywatelska.
10. Interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że 20 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14:00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. zdalny tryb obradowania
odbędzie się posiedzenie
wszystkich komisji Rady Gminy Biesiekierz
.


 

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:
00:00:00 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:03:10 Złożenie ślubowania przez radnego
00:07:13 Przyjęcie porządku obrad
00:07:38 Sprawy organizacyjne
00:08:10 Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji
00:11:17 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:32:38 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023
00:34:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2022 rok
00:40:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022–2030
00:44:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
00:46:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2022/2023
00:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
00:51:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2022 r.
00:54:17 Trybuna obywatelska
00:54:21 Interpelacje radnych
00:54:32 Wolne wnioski i zapytania
01:08:50 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 25.08.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 25.08.2022
Dokument oglądany razy: 594

Wersja do druku
« inne aktualności