SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 17.11.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Wnioski na zakup węgla składane do 31 grudnia

17.11.2022

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.

W nawiązaniu do artykułu Zapotrzebowanie na węgiel, miał – składanie wniosków oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgiel) dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Biesiekierz informuje o naborze wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2022 roku.

Wnioski o zakup prosimy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Biesiekierz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Aby kupić węgiel od samorządu w 2022 roku, mieszkańcy są zobowiązani do złożenia wniosku o zakup preferencyjny.

Każda uprawniona osoba może w danym okresie złożyć tylko jeden wniosek.

Do zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która: - spełnia warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego, - nie zakupiła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy.

Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach: - do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. - do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Wniosek o zakup węgla (format DOC)

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.11.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 17.11.2022
Dokument oglądany razy: 201

Wersja do druku
« inne aktualności