SmodBIP

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - do dnia 28 kwietnia br.

08.03.2023

Urząd Gminy w Biesiekierzu informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (tzw. szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dodatkowo informuje się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości pozbywający się nieczystości ciekłych ze swoich terenów są zobowiązani do okazania:

  1. umów - udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich transportu,
  2. dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Z uwagi na powyższe oraz fakt dokonania aktualizacji w bazie będącej w zasobach tut. urzędu wnosi się o złożenie wymaganego zgłoszenia w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (format PDFformat DOC)

Dodatkowe informacje udziela
Dział Ochrony Środowiska
Kontakt: Klaudia Kucab
tel: +48 94 31 80 958

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.03.2023
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 08.03.2023
Dokument oglądany razy: 201

Wersja do druku
« inne aktualności