RSS
SmodBIP

Wersje archiwalne: Strona główna


Wprowadzone zmiany: Dodano: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Usunięto: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - uchylony w 2010r.

Wersja z dnia: 03.08.2011
Wprowadzone zmiany: Usunięto logo NSP 2011

Wersja z dnia: 03.02.2011
Wprowadzone zmiany: dodano województwo i kod GUS

Wersja z dnia: 19.01.2011
Wprowadzone zmiany: Poprawiono wizualnie

Wersja z dnia: 05.04.2018