SmodBIP

Wersje archiwalne: Strona główna


Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Usunięto: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - uchylony w 2010r.
Archiwalna wersja z dnia: 03.08.2011


Powód wprowadzenia zmian: Usunięto logo NSP 2011
Archiwalna wersja z dnia: 03.02.2011


Powód wprowadzenia zmian: dodano województwo i kod GUS
Archiwalna wersja z dnia: 19.01.2011


Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono wizualnie
Archiwalna wersja z dnia: 05.04.2018