RSS
SmodBIP

Wersje archiwalne: SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE


Wprowadzone zmiany: Zaktualizowano Sołectwo Parsowo

Wersja z dnia: 17.12.2021
Wprowadzone zmiany: Usunięto sołtysa Parsowa

Wersja z dnia: 12.10.2021
Wprowadzone zmiany: Dodano rejestr sołectw

Wersja z dnia: 26.02.2021
Wprowadzone zmiany: Usunięto członka rady sołeckiej - Paweł Grajper

Wersja z dnia: 23.01.2020
Wprowadzone zmiany: Usunięto członka rady sołeckiej Prokopowicz

Wersja z dnia: 04.07.2019
Wprowadzone zmiany: Usunięto członka rady sołeckiej Biesiekierz

Wersja z dnia: 07.05.2019
Wprowadzone zmiany: Zaktualizowano listę sołtysów i rad kadencji VIII

Wersja z dnia: 26.10.2018
Wprowadzone zmiany: Poprawiono składy rad sołeckich

Wersja z dnia: 03.07.2018
Wprowadzone zmiany: Dodano zmianę uchwałę XLVI/379/18

Wersja z dnia: 08.08.2017
Wprowadzone zmiany: Zmiana nr tel p. Jusiel

Wersja z dnia: 11.01.2017
Wprowadzone zmiany: Zmiana sołtysa i rady sołeckiej Stare Bielice

Wersja z dnia: 03.03.2016
Wprowadzone zmiany: Dodano uchwałę nr XVii/132/16

Wersja z dnia: 11.02.2016
Wprowadzone zmiany: Dodano Sołectwo Cieszyn

Wersja z dnia: 20.10.2015
Wprowadzone zmiany: Zmiana sołtysa i rady w sołectwie Nowe Bielice

Wersja z dnia: 11.05.2015
Wprowadzone zmiany: Poprawiono radę sołecką Parnowo

Wersja z dnia: 30.04.2015
Wprowadzone zmiany: Poprawiono sołectwo Kotłowo

Wersja z dnia: 30.04.2015
Wprowadzone zmiany: Zmieniono radę sołecką w Kraśniku

Wersja z dnia: 28.04.2015
Wprowadzone zmiany: Poprawiono Laski Koszalińskie

Wersja z dnia: 24.04.2015
Wprowadzone zmiany: Zmieniono dane w 7 sołectwach: Biesiekierz, Gniazdowo, Nowe Bielice, Parsowo, Stare Bielice, Świemino, Warnino

Wersja z dnia: 23.01.2015
Wprowadzone zmiany: Zmiana nr tel. Dytkiewicza

Wersja z dnia: 21.08.2012
Wprowadzone zmiany: Usunięto: Jurga Przemysław - członek rady sołeckiej Nowe Bielice, oświadczenie z dnia 26.07.2012r.

Wersja z dnia: 08.06.2011
Wprowadzone zmiany: Zmianie uległa: Rada Sołecka Sołectwa Kotłowo

Wersja z dnia: 09.05.2011
Wprowadzone zmiany: Zmieniono: Rada Sołecka Sołectwa Kraśnik Koszaliński

Wersja z dnia: 09.05.2011
Wprowadzone zmiany: Dodano: Uchwały Rady Gminy Biesiekierz w sprawie sołectw oraz statuty sołectw

Wersja z dnia: 02.05.2011
Wprowadzone zmiany: Dodano: tel i mail Sołtysa Parnowa

Wersja z dnia: 29.04.2011
Wprowadzone zmiany: Zmiana: Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Warnino; Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Parnowo

Wersja z dnia: 28.04.2011
Wprowadzone zmiany: Zmiana: Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Laski Koszalińskie; Rady Sołeckiej Sołectwa Świemino;

Wersja z dnia: 22.04.2011
Wprowadzone zmiany: Zmiana: Rada Sołecka Sołectwa Biesiekierz, Rada Sołecka Sołectwa Gniazdowo, Rada Sołecka Sołectwa Nowe Bielice, Sołtys Nowe Bielice, Rada Sołecka Sołectwa Parsowo; Zmieniono na stronę nadrzędną

Wersja z dnia: 19.01.2011