RSS
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Ośrodki pomocy społecznej


Wprowadzone zmiany: Dodano Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wersja z dnia: 09.05.2019
Wprowadzone zmiany: Przeniesiono oświadczenia majątkowe na stronę oświadczenia majątkowe

Wersja z dnia: 31.07.2018
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenia majątkowe 2018 i poprawiono hiperłącza

Wersja z dnia: 21.06.2017
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenie majątkowe 2017

Wersja z dnia: 14.06.2016
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenia majątkowe, zmieniono nazwy plików i zaktualizowano linki

Wersja z dnia: 04.01.2016
Wprowadzone zmiany: Zmiana GOPS na OPS

Wersja z dnia: 10.06.2015
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenia majątkowe

Wersja z dnia: 16.06.2014
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenia majątkowe

Wersja z dnia: 03.07.2013
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenie majątkowe złożone w 2013r.

Wersja z dnia: 05.07.2012
Wprowadzone zmiany: Dodano oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku

Wersja z dnia: 17.05.2012
Wprowadzone zmiany: Zmiana strony podrzędnej na nadrzędną (widoczna w menu)

Wersja z dnia: 10.08.2011
Wprowadzone zmiany: Dodano: oświadczenia majątkowe składane w 2011r.

Wersja z dnia: 19.01.2011