SmodBIP

Wersje archiwalne: - Gospodarka Gruntami i Rolnictwo


Powód wprowadzenia zmian: Zmiana kontaktu
Archiwalna wersja z dnia: 22.05.2020


Powód wprowadzenia zmian: Dodano osobę
Archiwalna wersja z dnia: 10.07.2019


Powód wprowadzenia zmian: Dostosowano do regulaminu
Archiwalna wersja z dnia: 09.05.2019


Powód wprowadzenia zmian: Przeniesiono oświadczenia majątkowe na stronę oświadczenia majątkowe
Archiwalna wersja z dnia: 31.07.2018


Powód wprowadzenia zmian: Dodano oświadczenie majątkowe
Archiwalna wersja z dnia: 03.11.2017


Powód wprowadzenia zmian: Dostosowano do regulaminu
Archiwalna wersja z dnia: 18.02.2016


Powód wprowadzenia zmian: Dostosowanie do regulaminu
Archiwalna wersja z dnia: 07.01.2014


Powód wprowadzenia zmian: Zmiana kontaktu
Archiwalna wersja z dnia: 20.01.2011