SmodBIP

Wersje archiwalne: - Członkostwo w stowarzyszeniach i ...


Powód wprowadzenia zmian: Dodano Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania i Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Biesiekierz


Data publikacji: 17.04.2018 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto SGPEO na podstawie: uchwała nr XLII/339/18 z dnia 22.02.2018r. w sprawie wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej


Data publikacji: 09.09.2015 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na podstawie Uchwała nr XI/78/15 z dnia 27.08.2015r. w sprawie wystąpienia ze związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, a także Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na podstawie Uchwała nr XI/79/15 z dnia 27.08.2015r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania


Data publikacji: 23.05.2014 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na podstawie Zarządzenia 184/05 Wójta Gminy Biesiekierz, dodano Stowarzyszenie Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka na podstawie Uchwały XXXIII/250/09 Rady Gminy w Biesiekierzu


Data publikacji: 23.05.2014 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto stowarzyszenie z Stowarzyszenie \"Nasz Dom Biesiekierz\", Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz - brak związku


Data publikacji: 23.05.2014 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy strony


Data publikacji: 20.11.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto zapis w SNDB: \"i jest w trakcie rejestracji w KRS\"


Data publikacji: 09.09.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz


Data publikacji: 25.03.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Stowarzyszenie \"Nasz Dom Biesiekierz\"


Data publikacji: 11.03.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej


Data publikacji: 21.01.2011 (wersja archiwalna strony)