SmodBIP

Wersje archiwalne: Inwestycje celu publicznego 2020r.


Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.27.2020


Data publikacji: 10.05.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.27.2020


Data publikacji: 29.03.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.27.2020


Data publikacji: 23.03.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.27.2020


Data publikacji: 19.03.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie PP.6733.26.2020


Data publikacji: 04.03.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie o decyzji w sprawie UG.Or.B.6733.33.2020


Data publikacji: 05.02.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.32.2020


Data publikacji: 02.02.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.33.2020


Data publikacji: 28.01.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.31.2020


Data publikacji: 25.01.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.30.2020


Data publikacji: 20.01.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.32.2020


Data publikacji: 14.01.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.29.2020


Data publikacji: 07.01.2021 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.33.2020, UG.Or.B.6733.30.2020, UG.Or.B.6733.31.2020 i UG.Or.B.6733.28.2020


Data publikacji: 18.12.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.29.2020


Data publikacji: 16.12.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.32.2020


Data publikacji: 14.12.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.27.2020 i UG.Or.B.6733.28.2020


Data publikacji: 08.12.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.31.2020


Data publikacji: 01.12.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.26.2020 i UG.Or.B.6733.30.2020


Data publikacji: 26.11.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzę w sprawie UG.Or.B.6733.24.2020


Data publikacji: 20.11.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.29.2020


Data publikacji: 16.11.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.28.2020


Data publikacji: 05.11.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.26.2020 i UG.Or.B.6733.24.2020


Data publikacji: 02.11.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.27.2020


Data publikacji: 20.10.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzje w sprawach UG.Or.B.6733.21.2020 i UG.Or.B.6733.25.2020


Data publikacji: 12.10.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.26.2020


Data publikacji: 07.10.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.24.2020


Data publikacji: 01.10.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.25.2020


Data publikacji: 30.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.22.2020


Data publikacji: 24.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.23.2020


Data publikacji: 21.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.17.2020


Data publikacji: 18.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.20.2020 i UG.Or.B.6733.21.2020


Data publikacji: 15.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.19.2020


Data publikacji: 07.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.22.2020 i UG.Or.B.6733.23.2020


Data publikacji: 04.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.15.2020 i UG.Or.B.6733.17.2020


Data publikacji: 03.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.18.2020


Data publikacji: 01.09.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.20.2020 i UG.Or.B.6733.23.2020


Data publikacji: 31.08.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.19.2020


Data publikacji: 25.08.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzje w sprawach UG.Or.B.6733.14.2020 i UG.Or.B.6733.16.2020


Data publikacji: 18.08.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.15.2020 i UG.Or.B.6733.18.2020


Data publikacji: 10.08.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.17.2020


Data publikacji: 05.08.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.21.2020


Data publikacji: 05.08.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawy UG.Or.B.6733.20.2020 i UG.Or.B.6733.22.2020, oraz obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.14.2020, UG.Or.B.6733.16.2020


Data publikacji: 14.07.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.19.2020 wraz z obwieszczeniem


Data publikacji: 13.07.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.11.2020, UG.Or.B.6733.12.2020 i UG.Or.B.6733.15.2020


Data publikacji: 08.07.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.18.2020


Data publikacji: 29.06.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawy UG.Or.B.6733.14.2020 i UG.Or.B.6733.16.2020


Data publikacji: 23.06.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach 11 i 12


Data publikacji: 10.06.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawach 8, 9 i 10


Data publikacji: 04.06.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.7.2020


Data publikacji: 22.05.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.10.2020, UG.Or.B.6733.9.2020 i UG.Or.B.6733.8.2020


Data publikacji: 18.05.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.12.2020


Data publikacji: 24.04.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawy UG.Or.B.6733.10.2020 i UG.Or.B.6733.11.2020


Data publikacji: 16.04.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawy UG.Or.B.6733.8.2020 i UG.Or.B.6733.9.2020


Data publikacji: 02.04.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.7.2020


Data publikacji: 01.04.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawie UG.Or.B.6733.5.2020 i UG.Or.B.6733.6.2020


Data publikacji: 20.03.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.6.2020


Data publikacji: 20.03.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawie UG.Or.B.6733.3.2020 i UG.Or.B.6733.5.2020


Data publikacji: 09.03.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawie UG.Or.B.6733.4.2020


Data publikacji: 06.03.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.7.2020


Data publikacji: 03.03.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano plik w sprawie UG.Or.B.6733.3.2020


Data publikacji: 28.02.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano decyzję w sprawach UG.Or.B.6733.1.2020 i UG.Or.B.6733.2.2020


Data publikacji: 20.02.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.6.2020


Data publikacji: 20.02.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.B.6733.4.2020


Data publikacji: 13.02.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano plik w sprawie UG.Or.B.6733.3.2020


Data publikacji: 07.02.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia w sprawach UG.Or.B.6733.1.2020 i UG.Or.B.6733.2.2020


Data publikacji: 04.02.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.5.2020


Data publikacji: 20.01.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.4.2020 wraz z obwieszczeniem


Data publikacji: 20.01.2020 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawę UG.Or.B.6733.3.2020 wraz z obwieszczeniem


Data publikacji: 09.01.2020 (wersja archiwalna strony)