RSS
SmodBIP

Zbiorczy rejestr zmian

Rejestr zmian stron serwisu - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów z pominięciem działów: AKTUALNOŚCI, PRZETARGI-OGŁOSZENIA i KONKURSY-OFERTY PRACY.

 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 19.10.2021; zmiana w dniu 22.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano decyzje w sprawach UG.Or.6733.24.2021 i UG.Or.6733.15.2021
 • Decyzje środowiskowe 2021r. (dokument z dnia: 14.10.2021; zmiana w dniu 22.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawę UG.Or.Oś.6220.13.2021
 • Budżet i sprawozdania 2021 (dokument z dnia: 25.08.2021; zmiana w dniu 22.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawozdania od początku roku do dnia 30 września 2021r.
 • - Zamówienia Publiczne (dokument z dnia: 30.09.2021; zmiana w dniu 20.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano plan wersja 8
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 15.10.2021; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.6733.25.2021
 • Centrum w Kotłowie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Warninie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Punkt w Świeminie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Parsowie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Nowych Bielicach (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Kraśniku Kosz. (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Laskach Kosz. (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Gniazdowie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • Świetlica w Cieszynie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • - Świetlice wiejskie (dokument z dnia: 18.09.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana kontaktu
 • - Promocja (dokument z dnia: 07.05.2020; zmiana w dniu 19.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono kontakt
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 14.10.2021; zmiana w dniu 15.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawy UG.Or.6733.31.2021 i UG.Or.6733.32.2021
 • - Wydatki i zobowiązania, fakturowanie (dokument z dnia: 11.07.2019; zmiana w dniu 14.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana osoby
 • STRAŻ GMINNA (dokument z dnia: 29.04.2021; zmiana w dniu 14.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Usunięto pomoc administracyjną
 • - Zarządzanie Kryzysowe (dokument z dnia: 26.05.2021; zmiana w dniu 14.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana osoby
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 08.10.2021; zmiana w dniu 14.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawę UG.Or.6733.30.2021
 • Decyzje środowiskowe 2021r. (dokument z dnia: 01.10.2021; zmiana w dniu 14.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie w sprawie UG.Or.Oś.6220.9.2021
 • JEDNOSTKI W GMINIE (dokument z dnia: 22.04.2011; zmiana w dniu 12.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Rejestr jednostek organizacyjnych
 • SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE (dokument z dnia: 26.02.2021; zmiana w dniu 12.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano rejestr sołectw
 • Inwestycje celu publicznego 2021r. (dokument z dnia: 06.10.2021; zmiana w dniu 08.10.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano decyzję w sprawie UG.Or.6733.23.2021


Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 06.10.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Witold Patan
Dokument BIP z dnia: 19.01.2011
Dokument oglądany razy: 209 930
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw