SmodBIP

Konsultacje społeczne 2017r.

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Dziale Zamówienia Publiczne i Inwestycje w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu.

 

Konsultacje społeczne rozpoczęte w 2017r. w sprawie:

 

Podstawa prawna:
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz zmieniona uchwałą nr XIII/95/15 z dnia 22.10.2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz

 


W sprawie: zebrania opinii w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”

Sposób przeprowadzania konsultacji:
odbędzie się spacer badawczy, spotkania otwarte, informacji udzielać będzie punkt informacyjny, wykorzystane zostanie narzędzie interaktywne..

Pliki do pobrania:

 


W sprawie: poznania opinii mieszkańców o proponowanych nazwach ulic w miejscowości Stare Bielice

Sposób przeprowadzania konsultacji:
zostaną przeprowadzone w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w ramach bezpośredniego spotkania z mieszkańcami miejscowości Stare Bielice (zebranie wiejskie) poprzez badanie ankietowe umożliwiające wyrażenie opinii.

Pliki do pobrania:

 


W sprawie: celowości i sposobu funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Parsowie w związku z planowaną budową budynku świetlicy wiejskiej w Parsowie

Sposób przeprowadzania konsultacji:
zostaną przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Parsowie, Parsowo 19, 76-039 Biesiekierz w dniu 30.05.2017r. poprzez zorganizowanie zebrania mieszkańców sołectwa przez sołtysa Parsowa.

Pliki do pobrania:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 26.07.2017
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Korn
Dokument z dnia: 26.07.2017
Dokument oglądany razy: 3 980

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw