RSS
SmodBIP

Lokalny Program Rewitalizacji

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie wniosku UG.SR.042.3.2017.TH z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia braku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023" skierowanych do instytucji opiniujących, wydano:Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 03.07.2018
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Korn
Dokument BIP z dnia: 03.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 453
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw