RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 14.01.2019
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Funkcję Kierownika Referatu sprawuje: Tomasz Hołowaty
tel: +48 94 31 80 954
e-mail: strategia@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 23 w godzinach urzędowania
Podległość:
Kierownik Referatu podlega bezpośrednio Wójtowi

Kierownicy Referatów Urzędu zapewniają w szczególności:
1. Prawidłowe organizowanie pracy Referatu,
2. Nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników w zakresie terminowości i prawidłowości załatwiania spraw,
3. Dokonywania oceny pracy pracowników oraz występowanie z wnioskami osobowymi w ich sprawie (wyróżnienia, nagradzanie, karanie).

Do zadań należy:
1. Kierowanie Referatem, w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie,
2. Poszukiwanie i upowszechnianie informacji w zakresie pozyskiwania środków bezzwrotnych na działania związane m.in. Z rozwojem, promocją, kulturą, oświatą i sportem,
3. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem i promocją gminy Biesiekierz,
4. Zarządzanie projektami, w tym realizacja, rozliczenie oraz monitorowanie rezultatów,
5. Przygotowanie opisu stanowisk pracy w Referacie zawierających szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia pracowników,
6. Dokonywanie odpowiednich zmian w opisach stanowisk pracy, w przypadku zmiany zakresu, charakteru i treści zadań Referatu oraz sposobu ich realizacji,
7. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń i innych zadań zleconych przez Wójta,
8. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań, porozumień, analiz i informacji na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady, dla potrzeb Wójta oraz organów nadzoru w zakresie swojej działalności,
9. Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu oraz przygotowanie projektu i realizacja planu finansowego w części dotyczącej działalności Referatu,
10. Współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.01.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Hołowaty
Dokument BIP z dnia: 14.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 168
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw