RSS
SmodBIP

Budownictwo

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Zofia Marcinkowska, Katarzyna Kasprowicz
tel: +48 94 31 80 961
e-mail: budownictwo@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 26 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie postępowań w zakresie warunków zabudowy i sporządzania projektów decyzji w tej kwestii;
2) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, współpraca w zakresie ewidencji numeracji budynków i nazewnictwa ulic;
3) wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.

 

Wizualizacja
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz planów zagospodarowania przestrzennego

 

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument BIP z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 33 010
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw