SmodBIP

Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Uwagi:
Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy (tj. posiadających rodowód) następujących ras:

 • Amerykański pit bull terrier
 • Perro de Presa Mallorquin
 • Buldog amerykański
 • Dog argentyński
 • Perro de Presa Canario
 • Tosa inu
 • Rottweiler
 • Akbash dog
 • Anatolian karabash
 • Moskiewski stróżujacy
 • Owczarek kaukaski

Opłaty:
- za wniosek - 5 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za każdy załącznik - 0,50 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za zezwolenie - 76 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami )- część IV, pkt 48 załącznika do ustawy.
Znaki do nabycia w Urzędzie, pokój nr 4.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub Dział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG Biesiekierz).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna
Art.10 ustawy z dnia 21sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 159, poz. 1051).Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 25.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogdan Hałuszka
Dokument z dnia: 25.01.2011
Dokument oglądany razy: 6 052

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw