RSS
SmodBIP

Statut, regulaminy i podstawa prawna

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Biesiekierz tworzą wspólnotę samorządową, zwaną dalej "Gminą", która działa poprzez swoje organy.

Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.

 

Podstawy prawne działania samorządu:

Statut Gminy:

Organizacja urzędu:

Wynagradzanie pracowników i kierówników jednostek:

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy:Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 28.06.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Tarnowska
Dokument BIP z dnia: 28.06.2021
Dokument oglądany razy: 10 102
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw