RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 26.10.2021
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział realizujący zadanie:
Gospodarka Odpadami

 

Informacja odnośnie uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych z terenu Gminy Biesiekierz.

Podstawa prawna

Zezwolenia udziela się
w drodze decyzji Wójt Gminy Biesiekierz, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Wnioskodawcy.

Wzór wniosku i oświadczenia:

 1. wzór wniosku (format PDF)
 2. wzór oświadczenia (format PDF)

Do wniosku o zezwolenie dołącza się:

 1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca parkowania/garażowania ww. pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (baza transportowo – magazynowa).
 3. Kserokopia umowy zawartej na wykonywanie czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 5. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 6. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1. 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. 53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Powyższe opłaty należy wnieść na konto Urzędu Gminy Biesiekierz:
Bank Spółdzielczy w Białogardzie / Oddział Karlino
63 8562 0007 0022 0365 2000 0030 - podatki, dotacje, subwencje, darowizny

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Biesiekierzu

Termin odpowiedzi:
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Lista przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie Gminy Biesiekierz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych:

 1. Usługi Asenizacyjne EKO-SANITAR Władysław Budny - Bonin 45/106, 76-009 Bonin, tel. 501 447 033
 2. ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Czesław Grzeszczuk - ul. Orla 31a/2, 75-727 Koszalin, tel. 506 738 780
 3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, Rejon nr 3 w Biesiekierzu - Biesiekierz 27D, 76-039 Biesiekierz, tel. 94 340 71 01
 4. USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek - ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin, tel. 502 532 521
 5. Zakład Usług Leśnych i Transportowych Józef Franczak - Nosowo 5/2, 76-039 Biesiekierz, tel. 606 895 385
 6. DOMAR Kazimierz Domaracki - Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, tel. 94 316 09 40.
 7. WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K. - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31.
 8. Daniel Wyrostek Wywóz Nieczystości Płynnych - Dąbrowa 26a, 76-004 Sianów, tel. 662 246 783.
 9. TOM-EKO Tomasz Kisielewski - Chłopska Kępa 74, 76-024 Świeszyno, tel. 692 447 372.
 10. Arsann Sp. z o.o. - Będzińska 4A, 04-882 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wichrowe Wzgórza 10, Mielenko, 76-032 Mielno, tel. 786 925 490.
 11. F.H.U. ECO-EXPERT Paweł Hodczak ul. Romualda Traugutta 33/8, 75-569 Koszalin, tel. 606 226 251.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 26.10.2021
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Angelika Solecka
Dokument BIP z dnia: 26.10.2021
Dokument oglądany razy: 7 260
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw