SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 05.08.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Inwestycje celu publicznego 2022r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.B.6733.22.2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działek nr: 17/5, 14 i 47/3 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.21.2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działki nr 374/2 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.20.2022 Budowa linii kablowej 0,4 kV na działce nr 276 obręb Nowe Bielice oraz na działkach nr 363/1, 363/8, 363/9 obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.19.2022 Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w granicach działek nr 146 i 345 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.18.2022 Budowa sieci wodociągowej na działce nr 189/4 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.17.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 32/28, 31/6 i 31/9 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.16.2022 Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na działkach nr 157/51, 157/70, 157/131, 157/133, 157/132, 157/69, 157/52 i 157/134 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.15.2022 Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 314 ,,GPZ Strefa” od słupa 154 w magistrali linii do stacji nr 31251 ,,Parsowo PDPS’ wraz z budową złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. (Etap II)
UG.Or.B.6733.14.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Nowych Bielicach
UG.Or.B.6733.13.2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 16/31, 16/33 i 20/1 położonych w obrębie Tatów
UG.Or.B.6733.12.2022 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 168, 163/7, 179, 183/4, 234/2, 255/6, 234/36, 206/2 i 206/1 położonych w obrębie Kraśnik Koszaliński gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.11.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.B.6733.10.2022 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 153/18 i 153/160 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.9.2022 Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr: 213/7 i 214/13 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.8.2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 242/101, 242/139, 242/63, 242/17 i 242/18 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.7.2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na działkach położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.6.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.B.6733.5.2022 Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działce nr 60/17 położonej w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.4.2022 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia obiektu: 2x budynek jednorodzinny na dz. 219/3 i 219/6 w Starych Bielicach
UG.Or.B.6733.3.2022 Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV wraz z infrastrukturą techniczną
UG.Or.B.6733.2.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.B.6733.1.2022 Budowa remizy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działce nr 128/3 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.22.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działek nr: 17/5, 14 i 47/3 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.21.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działki nr 374/2 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.20.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV na działce nr 276 obręb Nowe Bielice oraz na działkach nr 363/1, 363/8, 363/9 obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.19.2022
Inwestycja: Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w granicach działek nr 146 i 345 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.18.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 189/4 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.17.2022
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 32/28, 31/6 i 31/9 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.16.2022
Inwestycja: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na działkach nr 157/51, 157/70, 157/131, 157/133, 157/132, 157/69, 157/52 i 157/134 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gminne Służby Techniczne i Komunalne

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.15.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 314 ,,GPZ Strefa” od słupa 154 w magistrali linii do stacji nr 31251 ,,Parsowo PDPS’ wraz z budową złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. (Etap II)
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.14.2022
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Nowych Bielicach
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.13.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 16/31, 16/33 i 20/1 położonych w obrębie Tatów
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.12.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 168, 163/7, 179, 183/4, 234/2, 255/6, 234/36, 206/2 i 206/1 położonych w obrębie Kraśnik Koszaliński gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.11.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.10.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 153/18 i 153/160 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.9.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr: 213/7 i 214/13 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.8.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 242/101, 242/139, 242/63, 242/17 i 242/18 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Home Studio Łukasz Hendzel

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.7.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na działkach położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ARBUD PLUS sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.6.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.5.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działce nr 60/17 położonej w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.4.2022
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia obiektu: 2x budynek jednorodzinny na dz. 219/3 i 219/6 w Starych Bielicach
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.3.2022
Inwestycja: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV wraz z infrastrukturą techniczną
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.2.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.1.2022
Inwestycja: Budowa remizy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działce nr 128/3 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 05.08.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kasprowicz
Dokument z dnia: 05.08.2022
Dokument oglądany razy: 2 800

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw