SmodBIP

Roczne programy współpracy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
 
 
Dział w urzędzie realizujący zadanie:

Referat Organizacyjny
 
 

Linki do wyszukiwarek podmiotów:

Strona zawiera:
1. Konsultacje w sprawie programu z organizacjami pozarządowymi latach od 2011r.
2. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Otwarte konkursy ofert
4. Sprawozdania

 


2023'

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Projekt programu
Zarządzenie nr 409/22 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 


2022'

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Projekt programu
Zarządzenie nr 269/21 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad projektem
„Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
- Formularz zgłoszeniowy

 


2021'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Uchwała nr XXI/151/20 z dnia 05.11.2020r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Projekt programu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 


2020'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Uchwała nr XIV/104/20 z dnia 23.01.2020r.
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XII/88/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała nr XII/88/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Projekt programu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 


2019'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Uchwała nr III/30/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr II/11/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Projekt programu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 


2018'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Uchwała nr XXXVIII/278/17 z dnia 09.11.2017r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art., 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Projekt programu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 


2017'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Uchwała nr XXVII/202/16 z dnia 22.12.2016r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała nr XXVI/193/16 z dnia 24.11.2016r.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Informacja z przebiegu konsultacji
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Projekt programu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 


2016'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

Uchwała nr XIV/111/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współprac Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

 


2015'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015

Uchwała
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

 


2014'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

Uchwała
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

 


2013'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013

Uchwała
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

 


2012'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

Uchwała
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

 


2011'

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

Uchwała
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznegoOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 15.11.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 15.11.2022
Dokument oglądany razy: 12 181

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw