SmodBIP

Służebność przesyłu

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o ustanowieniu służebność przesyłu
2. Szczegółowy plan sytuacyjny (kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, do celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją obiektu/urządzenia .
3. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora wnioskowanego przedsięwzięcia, jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania, wraz z oryginałem potwierdzeniem wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictw.

Opłaty:
1. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu – brak opłat
2. Opłata za ustanowienie służebności przesyłu, płatna po sporządzeniu aktu notarialnego.
3. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Biesiekierzu

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 22.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Kornelia Kupczyńska
Dokument z dnia: 22.12.2022
Dokument oglądany razy: 235

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw