SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2022r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.B.6733.44.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działki nr 71 położonej w obrębie Cieszyn, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.43.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr 212 i 172/1 położonych w obrębie Nowe Bielice oraz działki nr 733 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.42.2022 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w zamian istniejącej wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30224 Kraśnik Kolonia oraz budowie odcinków linii kablowej 15 kV(SN) i 0,4 kV(nN) zlokalizowanych na terenie miejscowości Kraśnik i Parsowo
UG.Or.B.6733.41.2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na działkach nr: 1/2, 129, 188/14, 188/15, 188/28, 188/29, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 220/17, 22018, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32, 220/33, 220/34, 220/35, 220/36, 220/37, 220/38, 220/39 i 220/40 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.40.2022 Budowa sieci wodociągowej w granicach działek nr: 261 i 92/9 położonych w obrębie Parnowo, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.39.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w granicach działek nr: 231, 232 i 276 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.38.2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 59/3, 314/2, 1/14, 22/19 i 23/2 położonych w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.37.2022 Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 733 w Starych Bielicach w granicach działek nr 211/3, 212, 172/1, 155/1 położonych w obrębie Nowe Bielice, 733 i 241/5 położonych w obrębie Stare Bielice oraz działki nr 58/2 położonej w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.36.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr: 245/201, 246/2 i 247/6 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.35.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr: 60/17 i 61/1 położonych w obrębie Gniazdowo, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.34.2022 Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 36/35 w Nowych Bielicach w granicach działek nr 36/35, 36/94, 36/40 i 36/85 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.33.2022 Budowa sieci wodociągowej w granicach działki nr 194/34 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.32.2022 Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 40/3 w Nowych Bielicach w granicach działek nr 40/3, 40/4 i 48 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.31.2022 Przebudowa odcinka linii nN 0,4 kV obwód nr 4 obszar zasil st tr. Nr 30229 ,,Warnino Szosa” w przęśle modernizowanej linii 400 kV Morzyczyn - Dunowo w granicach działek nr 217/1, 95/8 i 214/1 położonych w obrębie Warnino, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.30.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr: 8/3 i 6/4 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.29.2022 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 2/109, 2/108, 2/106, 23/3, 2/129 i 2/102 położonych w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.28.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr: 235/12 i 283/10 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.27.2022 Budowa chodnika wraz z oświetleniem w granicach działki nr 410 położonej w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.26.2022 Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr: 132/47, 132/30 i 132/29 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.25.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 112/1 położonej w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.24.2022 Budowa sieci wodociągowej PE-HD SDR 17 dz 110x6,6 mm w granicach działek nr 726/10 i 219/9 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.23.2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 276, 232, 231, 230 i 31/28 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.22.2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działek nr: 17/5, 14 i 47/3 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.21.2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działki nr 374/2 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.20.2022 Budowa linii kablowej 0,4 kV na działce nr 276 obręb Nowe Bielice oraz na działkach nr 363/1, 363/8, 363/9 obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.19.2022 Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w granicach działek nr 146 i 345 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.18.2022 Budowa sieci wodociągowej na działce nr 189/4 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.17.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 32/28, 31/6 i 31/9 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.16.2022 Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na działkach nr 157/51, 157/70, 157/131, 157/133, 157/132, 157/69, 157/52 i 157/134 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.15.2022 Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 314 ,,GPZ Strefa” od słupa 154 w magistrali linii do stacji nr 31251 ,,Parsowo PDPS’ wraz z budową złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. (Etap II)
UG.Or.B.6733.14.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Nowych Bielicach
UG.Or.B.6733.13.2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 16/31, 16/33 i 20/1 położonych w obrębie Tatów
UG.Or.B.6733.12.2022 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 168, 163/7, 179, 183/4, 234/2, 255/6, 234/36, 206/2 i 206/1 położonych w obrębie Kraśnik Koszaliński gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.11.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.B.6733.10.2022 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 153/18 i 153/160 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.9.2022 Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr: 213/7 i 214/13 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.8.2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 242/101, 242/139, 242/63, 242/17 i 242/18 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.7.2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na działkach położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.6.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.B.6733.5.2022 Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działce nr 60/17 położonej w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.4.2022 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia obiektu: 2x budynek jednorodzinny na dz. 219/3 i 219/6 w Starych Bielicach
UG.Or.B.6733.3.2022 Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV wraz z infrastrukturą techniczną
UG.Or.B.6733.2.2022 Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.B.6733.1.2022 Budowa remizy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działce nr 128/3 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.44.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działki nr 71 położonej w obrębie Cieszyn, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.43.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr 212 i 172/1 położonych w obrębie Nowe Bielice oraz działki nr 733 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.42.2022
Inwestycja: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w zamian istniejącej wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30224 Kraśnik Kolonia oraz budowie odcinków linii kablowej 15 kV(SN) i 0,4 kV(nN) zlokalizowanych na terenie miejscowości Kraśnik i Parsowo
Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.41.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na działkach nr: 1/2, 129, 188/14, 188/15, 188/28, 188/29, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 220/17, 22018, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32, 220/33, 220/34, 220/35, 220/36, 220/37, 220/38, 220/39 i 220/40 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ARBUD PLUS Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.40.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w granicach działek nr: 261 i 92/9 położonych w obrębie Parnowo, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.39.2022
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w granicach działek nr: 231, 232 i 276 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR SA oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.38.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 59/3, 314/2, 1/14, 22/19 i 23/2 położonych w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.37.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 733 w Starych Bielicach w granicach działek nr 211/3, 212, 172/1, 155/1 położonych w obrębie Nowe Bielice, 733 i 241/5 położonych w obrębie Stare Bielice oraz działki nr 58/2 położonej w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A. Oddział Koszalin

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.36.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr: 245/201, 246/2 i 247/6 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.35.2022
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr: 60/17 i 61/1 położonych w obrębie Gniazdowo, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.34.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 36/35 w Nowych Bielicach w granicach działek nr 36/35, 36/94, 36/40 i 36/85 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A. Oddział Koszalin

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.33.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w granicach działki nr 194/34 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.32.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 40/3 w Nowych Bielicach w granicach działek nr 40/3, 40/4 i 48 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A. Oddział Koszalin

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.31.2022
Inwestycja: Przebudowa odcinka linii nN 0,4 kV obwód nr 4 obszar zasil st tr. Nr 30229 "Warnino Szosa" w przęśle modernizowanej linii 400 kV Morzyczyn - Dunowo w granicach działek nr 217/1, 95/8 i 214/1 położonych w obrębie Warnino, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A. Oddział Koszalin

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.30.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr: 8/3 i 6/4 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.29.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 2/109, 2/108, 2/106, 23/3, 2/129 i 2/102 położonych w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.28.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr: 235/12 i 283/10 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.27.2022
Inwestycja: Budowa chodnika wraz z oświetleniem w granicach działki nr 410 położonej w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.26.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr: 132/47, 132/30 i 132/29 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.25.2022
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 112/1 położonej w obrębie Biesiekierz, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.24.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE-HD SDR 17 dz 110x6,6 mm w granicach działek nr 726/10 i 219/9 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.23.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 276, 232, 231, 230 i 31/28 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.22.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działek nr: 17/5, 14 i 47/3 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.21.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działki nr 374/2 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.20.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV na działce nr 276 obręb Nowe Bielice oraz na działkach nr 363/1, 363/8, 363/9 obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.19.2022
Inwestycja: Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w granicach działek nr 146 i 345 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.18.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 189/4 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.17.2022
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 32/28, 31/6 i 31/9 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.16.2022
Inwestycja: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na działkach nr 157/51, 157/70, 157/131, 157/133, 157/132, 157/69, 157/52 i 157/134 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gminne Służby Techniczne i Komunalne

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.15.2022
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 314 ,,GPZ Strefa” od słupa 154 w magistrali linii do stacji nr 31251 ,,Parsowo PDPS’ wraz z budową złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. (Etap II)
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.14.2022
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Nowych Bielicach
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.13.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 16/31, 16/33 i 20/1 położonych w obrębie Tatów
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.12.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 168, 163/7, 179, 183/4, 234/2, 255/6, 234/36, 206/2 i 206/1 położonych w obrębie Kraśnik Koszaliński gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.11.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.10.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 153/18 i 153/160 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.9.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr: 213/7 i 214/13 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.8.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 242/101, 242/139, 242/63, 242/17 i 242/18 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Home Studio Łukasz Hendzel

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.7.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na działkach położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ARBUD PLUS sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.6.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.5.2022
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działce nr 60/17 położonej w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.4.2022
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia obiektu: 2x budynek jednorodzinny na dz. 219/3 i 219/6 w Starych Bielicach
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.3.2022
Inwestycja: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV wraz z infrastrukturą techniczną
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.2.2022
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.1.2022
Inwestycja: Budowa remizy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działce nr 128/3 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 07.03.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kasprowicz
Dokument z dnia: 07.03.2023
Dokument oglądany razy: 4 184

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw