SmodBIP

Aktualności, informacje dodatkowe

Pokaż aktualności z roku:

Wybory do Sejmu i Senatu 2023

19.09.2023

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzono wybory, które odbędą się dnia:

15 października 2023r. (niedziela)

Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia i dodatkowe informacje:


LXI Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

18.09.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

14 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00
LXI Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),


TABLICA ZEWNĘTRZNYCH OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE (np. Marszałka, Wojewody, Starosty)

12.09.2023

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Biesiekierzu zostało wywieszone:

związane z Gminą Biesiekierz lub terenem sąsiadującym.


Referendum ogólnokrajowe 2023

06.09.2023

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa  zarządzono referendum ogólnokrajowe, które odbędą się dnia:

15 października 2023r. (niedziela)

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:LX Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

31.08.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 14:00
LX Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

03.08.2023

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie wydało:

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


LIX Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

03.08.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

3 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00
LIX Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),


Nabór kandydatów na ławników kadencji 2024-2027

21.06.2023

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY BIESIEKIERZ
O NABORZE KANDYDATÓW NA
ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Z końcem bierzącego roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na lata 2020-2023.

Zgodnie z przekazaną informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Gminy Biesiekierz winna wybrać na nową kadencję ławników:

do Sądu Rejonowego w Koszalinie 1 osoby


LVIII Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji (zdalny tryb)

16.06.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 9:30
LVIII Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),


9 czerwca 2023 r. Urząd nieczynny

06.06.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. Urząd Gminy w Biesiekierzu będzie nieczynny.

W przypadku:

  • rejestracji aktu zgonu prosimy kontaktować się z Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 603-446-353,
  • pism prosimy wrzucać do urny, która znajduje się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy.

 


LVII Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji (absolutoryjna)

05.06.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00
LVII Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),


Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń lub rozłożonych spłat na raty, pomocy publicznej

31.05.2023

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku udzielono w roku:

2022


Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - przedłużono do dnia 30 czerwca br.

30.05.2023

Urząd Gminy w Biesiekierzu informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (tzw. szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


19 maja 2023 r. Urząd czynny do godz. 13:00

19.05.2023

Uprzejmie informujemy, że z powodu szkolenia pracowników dnia 19 maja 2023r. (piątek) Urząd Gminy w Biesiekierzu będzie czynny do godziny 13:00.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 19.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Witold Patan
Dokument z dnia: 19.01.2011
Dokument oglądany razy: 82 160

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw