SmodBIP

XXXI Sesja Rady Gminy

12.07.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień

9 lipca 2021r. (piątek) o godz. 14:00
XXXI Sesję Rady Gminy
w VIII kadencji (2018-2023),
która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Spotkania odbędą się z zachowaniem wytycznych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności z zachowaniem wskazanych norm w zakresie dezynfekcji, odpowiednich dystansów i użycia maseczek ochronnych.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Złożenie ślubowania przez radnego
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ochotniczej straży pożarnej za rok 2020
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021-2030
3) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz Powiatu Koszalińskiego
4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Biesiekierz i Kraśnik Koszaliński
5) zmiany Uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
6) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2021/2022
7) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

9. Trybuna obywatelska
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87

 


 

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:

00:00:17 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:01:18 Złożenie ślubowania przez radnego
00:03:37 Przyjęcie porządku obrad
00:03:59 Sprawy organizacyjne
00:09:50 Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy
00:10:27 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:31:36 Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ochotniczej straży pożarnej za rok 2020
00:38:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
00:42:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021-2030
00:43:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz Powiatu Koszalińskiego
00:45:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Biesiekierz i Kraśnik Koszaliński
00:48:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
00:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2021/2022
00:51:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
00:52:52 Trybuna obywatelska
00:52:59 Interpelacje i zapytania radnych
00:53:22 Wolne wnioski i zapytania
01:06:31 Zakończenie obrad


Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 12.07.2021
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 12.07.2021
Dokument oglądany razy: 1314

Wersja do druku
« inne aktualności