SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2012r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

 


Budowa i przebudowa energetycznej sieci kablowej i napowietrznej 0,4 kV miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.39.2012
Wnioskodawca:
ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Budowa dwóch boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) z elementami lekkiej atletyki, kortu tenisowego, trybun, budynku - zaplecza szatniowo - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce nr 50 położonej w obrębie Biesiekierz
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.38.2012
Wnioskodawca:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne Urzędu Gminy w Biesiekierzu

 


Budowa dwóch boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) z elementami lekkiej atletyki, kortu tenisowego, trybun, budynku - zaplecza szatniowo - socjalnego, budynku gospodarczego, placu zabaw z elementami małej architektury, zadaszonej sceny, miejsc postojowych, dojść z utwierdzeniem terenu i zjazdu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce nr 48/19 położonej w obrębie Świemino
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.37.2012
Wnioskodawca:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne Urzędu Gminy w Biesiekierzu

 


Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.35.2012
Wnioskodawca:
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

 


Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.34.2012
Wnioskodawca:
GSTiK Biesiekierz

 


Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4kV i złączy kablowych dla zasilania w energię elektryczną budynków jednorodzinnych na działce 730 miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.33.2012
Wnioskodawca:
Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami do granicy działek nr 235/42 i 235/41 w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.32.2012
Wnioskodawca:
Jacek Jackiewicz

 


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach działek nr, nr 42/2, 47, 43/13, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/22, 43/23 położonych w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.31.2012
Wnioskodawca:
Ireneusz Dudek

 


Budowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodno-kanalizacyjnym, przyłączem gazowym i energetycznym, miejscami postojowymi, utwardzeniem nawierzchni, dojściami oraz zjazdem na działkę
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.30.2012
Wnioskodawca:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne Urzędu Gminy w Biesiekierzu

 


Budowa stacji transformatorowej słupowej wraz z siecią elektroenergetyczną 15 i 0,4 kV dla zasilania kompleksu działek w miejscowości Biesiekierz
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.29.2012
Wnioskodawca:
Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych, zjazdów oraz chodników w granicy działek nr, nr 38, 58/2, 58/10, 58/11, 58/16, 58/17, 58/18, 58/22, 58/23, 58/59, 72 w miejscowości Laski Koszalińskie
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.28.2012
Wnioskodawca:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne Urzędu Gminy w Biesiekierzu

 


Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, budowa drogi wewnętrznej oraz oświetlenia drogowego w granicach działek nr, nr 135/5, 61/1, 56/2 położonych w obrębie Gniazdowo
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.26.2012
Wnioskodawca:
Państwo Dorota i Marek Gruszeczka

 


Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowie drogi wewnętrznej oraz oświetlenia drogowego w granicach działek nr, nr 266/132, 265/15 położonych w obrębie Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.25.2012
Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOWBUD

 


Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z siecią elektroenergetyczną 15 i 0,4 kV dla zasilania obiektu na działce nr 13/21 w miejscowości Biesiekierz
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.24.2012
Wnioskodawca:
Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr, nr 153/88, 153/89, 153/91, 153/92 oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 153/90 ze zjazdem z drogi prywatnej (działka nr 153/52) położonej w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.23.2012
Wnioskodawca:
Państwo Elżbieta i Krzysztof Gomułka

 


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr, nr 153/93, 153/94 oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 153/95 ze zjazdem z drogi prywatnej (działka nr 153/52) położonej w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.22.2012
Wnioskodawca:
Państwo Elżbieta i Krzysztof Gomułka

 


Budowa linii kablowej SN wraz z kablem sterowania energetycznego do wyprowadzenia energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej Malechowo w ramach zadania Farma Wiatrowa Malechowo – zespół elektrowni wiatrowych Warnino - w granicach działki nr 249 położonej w obrębie Kraśnik Koszaliński
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.21.2012
Wnioskodawca:
EWG ENERGIA Sp. z o.o.

 


Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działek nr, nr 208/1, 153/77, 153/87, 149 położonych w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.20.2012
Wnioskodawca:
PPH INTER – PACK Grzegorz Mularczyk

 


Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działki nr 150/33 w granicach działki nr 150/40 położonej w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.19.2012
Wnioskodawca:
Państwo Marzanna i Tomasz Madej

 


Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.18.2012
Wnioskodawca:
Energa–Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do działki nr 112/7 w miejscowości Biesiekierz
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.17.2012
Wnioskodawca:
Pani Beata Karlińska i Pan Daniel Falkiewicz

 


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek nr, nr 242/11, 242/12, 242/14, 242/15, 242/16, 242/17, 242/18 w granicach działek nr, nr 318/2, 242/13 w miejscowości Biesiekierz
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.16.2012
Wnioskodawca: Państwo Ryszarda i Henryk Andrzejczak, Pani Sylwia Piechota

 


Budowa linii kablowej WN wraz z liniami sterowania energetycznego relacji GPO Warnino – SE400/220/110 Dunowo w ramach zadania Farma Wiatrowa Malechowo. Zespół elektrowni wiatrowych Warnino – położonej w obrębach: Kraśnik Koszaliński, Biesiekierz, Kotłowo, Laski Koszalińskie
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.15.2012
Wnioskodawca: EWG ENERGIA Sp. z o.o.

 


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.14.2012
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.13.2012
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

 


Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV – budowa stacji transformatorowej słupowej oraz rozbiórka sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.12.2012
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy nominalnej de 63 mm w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.11.2012
Wnioskodawca: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział w Koszalinie

 


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr 228/16 położonej w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.9.2012
Wnioskodawca: Dariusz Rzepiński

 


Zmiana ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG.Or.III.B-7331/108/19/2010 z dnia 14-10-2010r.
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.8.2012
Wnioskodawca:
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kotłowo
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.7.2012
Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Spółka z o.o.

 


Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.6.2012
Wnioskodawca:
ENERGA – OPERATOR S.A. (Koszalin), ENERGA – OŚWIETLENIE Sp. z o.o. (Koszalin)

 


Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.5.2012
Wnioskodawca:
ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Budowa linii napowietrzno – kablowej 0,4 kV w miejscowości Gniazdowo
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.4.2012
Wnioskodawca:
ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce nr 320/1 położonej w miejscowości Parnowo.
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.3.2012
Wnioskodawca: Państwo Katarzyńscy

 


Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce nr 320/1 położonej w miejscowości Parnowo.
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.2.2012
Wnioskodawca: Państwo Katarzyńscy

 


Budowa chodnika wraz ze zjazdami w pasie drogowym drogi powiatowej w granicach działki nr 17/3 położonej w miejscowości Kotłowo.
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.1.2012
Wnioskodawca:
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.05.2013
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Gręźlikowska
Dokument z dnia: 09.05.2013
Dokument oglądany razy: 10 491

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw